top of page

til- og ombygning

Ved tilbygning er det vigtigste samspillet mellem den eksisterende bygning og det nye. Det nye skal kunne spille sammen med det eksisterende uden at kopiere det, så det forholder sig til den tid, det er bygget i, og samtidig respekterer historien. 

Også ved ombygning tager vi udgangspunkt i bygningens oprindelige funktion og karakter, så historien kan blive en tydelig og naturlig del af det nye udtryk.

I begge tilfælde begynder det hele dog med, at vi i fællesskab med bygherren finder ud af, hvilke krav, ønsker og forestillinger, fornyelsen skal leve op til.Metode:

Registrering og opmåling.

Skitsering. Idé og koncept for til- eller ombygningen udformes i samarbejde med bygherren. Ud over diverse tegninger og snit, inklusive collage/perspektiv, udarbejdes eventuelt en model.Byggeansøgning. På baggrund af skitsematerialet søger vi byggetilladelse.

Projektering. Projektet tegnes i detaljen med præcise mål og materialeangivelser til håndværkerne, og det sikres, at til- eller ombygningen lever op til de gældende krav og regler i bygningsreglementet.

 

bottom of page