top of page

Nybyggeri

Når der skal bygges noget nyt, starter vi processen med en registrering af omgivelserne. Vi undersøger selve grunden og naturen eller bygningerne omkring den for at finde stedets karakter, så den nye bygning kan få et tilhørsforhold til sine omgivelser. Den må gerne være anderledes, men den skal forholde sig til den sammenhæng, den indgår i.

Lige så vigtigt er det selvfølgelig, at bygningen tilpasser sig funktionen, brugerne og deres behov, ønsker og drømme. Derfor er det helt essentielt for os at have en god dialog med bygherren lige fra starten. 

Metode:​

​Registrering af grunden.

Skitsering: Idé og koncept for bygningen udformes i samarbejde med bygherren. Ud over diverse tegninger og snit, inklusive collage/perspektiv, udarbejdes eventuelt en model.

​Byggeansøgning: På baggrund af skitsematerialet søger vi byggetilladelse. Og det sikres, at bygningen lever op til de gældende krav og regler i bygningsreglementet.

Projektering: Projektet tegnes i detaljen med præcise mål og materialeangivelser til håndværkerne, 

 

​​

bottom of page